Pôrod a počiatok

Pôrod a počiatok

Počiatok je veľmi dôležitý. To, ako je nastavený začiatok, ovplyvní celý nasledujúci beh kola… Sám som zažil tak veľké zásahy v období môjho narodenia, že sa moja niť života dlho ani nedokázala obrátiť a stočiť späť k začiatku, vo víre života sa znova vrátiť. V našej spoločnosti je toto dnes pravidlom – priveľa z nás si ako bábätko zažilo také švihy, že sa z toho nasledujúce tri-štyri desaťročia ťažko spamätávajú, neľahko nachádzajú stratený stred, narušenú rovnováhu, mieru… Ale kým sa im nepodarí nájsť cesty späť domov, nájsť znova počiatok – niet pre nich cesty k znovunastaveniu sveta, k znovuzrodeniu do dobrého – do sveta v pravom slova zmysle… Na príchod do Sveta – ktorý je posvätný a ktorého zmysel, význam, hĺbku sme zabudli.
Pôrod je kľúčový.
Niekedy bývalo obyčajným, ale to je už dávno, že sa ľudia obracali každým rokom späť, aby s jarou mohli začať nanovo – zdraví – aby mohli s novým začiatkom opraviť, to, čo nebolo dobre…
Za niečo menej ako mesiac sa takto znovuzrodím.
Do zdravého sveta zriedkakedy vedie nemocnica. Sú aj iné spôsoby. Jedni známi majú takýto príbeh:

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *