O mne

Spojenie

Ak mi budeš mať čo po­ve­dať – som otvorený podnetom, otázkam či pripomienkam: svorad zavináč nazemi.sk.

Pár slov o mne

Vyrastal som v panelákovom byte na strednom Sloven­sku. Odmalička som mal nevôľu podliehať poriadku spoločnosti – ale je to len posledných pár rokov, čo sa mi darí uvoľniť sa a napájať sa na poriadok prirodzený, zdravý, ľudský a zemský. Zároveň je týchto pár rokov príbehom môjho napájania sa na pravdu, na vlastné telo a seba samého.

Základnú školu som vychodil ako väčšina z nás: také obyčajné menej aj viac pekné zážitky. Výni­mkou boli posledné dva ročníky, ktoré som strávil na SHAPE American High School v Belgicku. Bola príjemná a pokroková. Okrem iného som sa vtedy naučil po anglicky – nemal som ani základy a za rok a pol som už čítal v pôvodnom znení Stopárovho sprie­vodcu gala­xiou a Pána prsteňov. Naspäť na Slovensku mi rámec poskytlo gymnázium so zameraním na nemčinu, neskôr som vyštudoval v Brne aplikovanú informatiku a SSME – služby, riadenie a inovácie. Počas štúdia som si nie­koľkokrát spravil pol roka prestávku – bol som na Erasme vo Viedni, na študijnej stáži v krásnom prostredí Morav­ského krasu, pár mesiacov rôzne po slovenských lazoch. Naj­šťastnejšie obdobie môjho dovtedajšieho ži­vota som strávil ako skoro-bezdomovec v Berlíne. V sú­časnosti pracujem pre ministerstvo vnútra, kde spra­vu­jem znalosti o informačných systémoch. Inak čas trá­vim v spoločnosti ľudí, ktorí sú mi blízki, v blízkosti prírody. Po­dieľam sa na všeličom, čo ma na­pĺňa radosťou a dáva mi zmysel.

Moja cesta vedie cez vlastné zážitky. Po tom, čo som ako mladý chalan zistil, že veci sa v skutočnosti majú inak, ako nám podsúvajú v škole či v médiách – som odmietal veriť, ale na­učil som sa dôverovať. Dokázal som sa otvoriť by­tostiam, ktoré všeličo vedia a sú celistvejšie ako ja sám. To ma zachránilo.

Rád píšem, často o duchovných, prí­rodných a kul­túr­nych súvislostiach. Vychádzam z vlastného života a z to­ho, čo som prijal, pochopil a poňal cez múdrych ľudí. Za všetkých spomeniem Mira Žiarislava Švického, Stanislava Grofa, Andreja Karimova, Jorgeho Arenivara.

Vychádzam hlavne zo živých prameňov našich rod­ných a slovenských, ale aj zo živých učení rôznych prírodných národov. Keď čítam, tak skôr pomaly a v sú­znení s priamo prežívanými po­hybmi môjho života. Neoceniteľnými učiteľkami mi boli ženy – tie, s ktorými som mal a mám blízky vzťah.

Mám teraz 31 rokov. Sám nachádzam svoju vyrovnanosť a celistvosť… Pri­pravujem sa, rozvíjam – teším sa, až sám dospejem k plnosti a napojeniu, k svad­be, ktorá prijíma a spája proti­klady. Teším sa až plne pojmem ženu a Zem do svojho ži­vota a spokojne sa riadne usadím. S nadšením a hravosťou sa uvoľňujem. Naberám schop­nos­ti, vedomie a odvahu na prvé veľké vyvr­cholenie života.