Žena a Zem

Žena a Zem

Mal som dnes sen. Zdalo sa mi, že ležím vonku na tráve, na lúke pred chatou, svieti slnko. Pozorujem, ako sa po neďalekom múriku plazí zmija. Pekná je, veľká, s čiernou vlnkou na chrbte, pomaly ale bdelo sa vlní, skúma okolie. Vlezie do diery a vylezie z nej, blíži sa ku mne popri mojich nohách ako ležím, cítim jej blízkosť. Zaujal som ju. Sledujem ju a cítim, že som stuhol. V duchu sa ubez­pečujem: je to v poriadku, nie je nebezpečná, len sa prud­ko nepohnúť… Cítim jej dych, vlieza mi cez krátky rukáv pod košeľu, stočí sa a dotkne sa ma svojím chladným telom. Zmeraviem a zavriem oči. Zrazu precitnem: na perách som pocítil bozk. Je bledá a pozerá sa na mňa. Jej pery sú ružové, má krátke svetlé vlasy a pekné menšie prsia. Do očí sa jej nepozriem. Hladí ma a ja hladím ju, je studená, necítim nič. Vítam ju a som rád. Som však vnútri stia­hnutý, stuhnutý a neviem, čo s tým – mrzí ma to… Je studená, ale ja viem: je to moja necitlivosť, moja vlastná meravosť, som akoby zamrazený, neuvoľnený.

Ráno v sprche sa na ten sen rozpamätám. Bol za tým nejaký dávny strach? Zranená dôvera? Znova ma zamrzí, že som nedokázal byť plne s ňou, prítomný a uvoľnený, dô­verovať a otvoriť sa… V duchu sa jej na to pý­tam. Ona ma upokojí, chápe ma: Nevadí, že si bol taký. Aj tak sa jej to páčilo, vraví, nech sa pre to neobá­vam. „Netráp sa tým, prídem zas a rada!“ Možno nie len vo sne…

Má ťa rada. Je rada s tebou, tebe dáva zmysel, je zmy­selná, je príťažlivá. Je milá, je krásna. Príde do priestoru, ktorý obhájiš: do kruhu domo­va. Naplní ho láskou.

Ty si ten muž, kto utvorí Svet, tak, že postaví hranice. Ty si ten muž, ktorý udrží Svet živý… Ty si tým mužom, ktorý v priebehu zmien sprevádza druhých cez hranice do Sveta. Pri­chodí čas, keď Svet sa prerodí… Keď hranice sa rozpadli vo víre zmien do zmätku… Čoho sa vtedy chytiť, na búrlivých vl­nách zmien? Od­daj sa jej, tej vode, v jej vedení nájdi radosť a⁠ zmysel! Voda ťa povedie, vlní sa, vedie k nej – to ona ťa priťahuje – všepríťažlivá Zem.

Je plodná, ona je tou zmenou. Je zmyselná, plná, ona ti dá to, čo ty sám si dať nedokážeš. Ona je živou pravdou, od ktorej sa zase raz môžeš odraziť – a zo svojho stredu, od srdca žiariť do Sveta! Z nej, zo ženy sa všet­ko ro­dí, rodná Zem, milá Zem – hravá je, zmyselná aj láskavá.

Keď si dieťa, je ti mat­kou, ktorá ťa objíme a napojí… Keď si chlapec či chlap, vtedy je ti sestrou, ktorá ťa pod­porí, bavíte sa, ľúbite sa – ako sestra ťa sprevádza cestou-necestou, v mieri aj v⁠ boji… Keď v prie­behu dospievania narazíš, ona ti je vedmou – bude ti tou kmotrou smrťou, ktorá ťa prevedie vlastným prero­dom v muža.

Keď pochopíš to veľké tajomstvo, keď uvidíš ce­lok a⁠ časť, keď prekonáš hranice umelého, keď sa otvoríš lás­ke, potom je ti milenkou, je ti ženou… Ona je ten cieľ, ten jediný konečný ciel, ktorý je koncom aj začiatkom.

Zem ako žena, ako vedma, ktorá vedie a vie – Zem ako voda, ako prapodstata, ako matica života, Zem ako po­ria­dok, ako večnosť večnej zmeny… Všepríťažlivá pri­ťahuje samého ducha, samého boha. Teba.

Len zdanlivo všemohúci – ten namyslený, ktorý žije v⁠ kla­me, úbohý a neprítomný, bezmocný a nemocný, bez spo­jenia s⁠ prav­dou… Ten boh, ktorý sa stratil… Otvor sa a⁠ oddaj sa jej, nevadí, že tam ešte nie si, že ešte nie si pri­pravený, spokojný, hotový, že vo svojom cieli ešte nie si… Ona ťa volá, ľúbi ťa… Nevadí, že si zmeravel, zneistel… Je to v⁠ poriadku, uvoľni sa, máme čas, máme celú večnosť… Dôveruj! Od­daj sa Jej. Môžme sa milovať! Muž a⁠ žena. Duch a duša. Boh a Zem.

Buď zhovievavý, k sebe aj k nej – možno ste sa obaja boli stratili. Možno sa hľa­dá, tak ako ty ju… Už sa vidíte!

2 thoughts on “Žena a Zem

 1. vercarsen

  zmyja je s tvrdym y

  1. Had má aj úplne inú symboliku, pre ľudí, ktorí sa neboja pravdy, o tom bude ďalší článok 😉
   Celkovo si trochu mimo, nie len čo sa symboliky týka. Zmija sa píše s mäkkým i.
   Slovník praví:
   zmija „vretenica“ – Praslovansky *zmьja; stará odvodenina od indoeurópskeho výrazu zachovaného v praslovančine *zem – doslova asi „čo je, žije na/v zemi a podobne, pôvodne tabuistické označenie pre nebezpečné plazy (na rozdiel od domových hadov?)

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *