Čo je kultúra?

Kultúra je to, čo vnímame ako hodné úcty a rozvíjania. Kultúra môže byť hmotná v zmysle prospešného bývania, zemského hospodárenia a užitočných pracovných nástrojov a strojov. Kultúra ďalej môže byť živá, v zmysle živého dedičstva doplňujúcich a podporujúcich sa druhov bytostí, či už širšie v krajine alebo užšie v kefíre Kultúra môže byť tiež duchovná, toto je naše myšlienkové ľudské vybavenie, ktorým si môžeme pričarovať takú či onú budúcnosť. Duchovná kultúra je vtedy zdravá, keď je celistvá a zahŕňa nie len pohľad jednej strany (vtedy je to monokultúra a monoteizmus) – kultúra je celistvá vtedy, keď zahŕňa všetky obdobia kolobehu...