Korálky

Korálky

Ruženec medzi prsta­mi pre­berám. Korálky na niti, každá z⁠ nich je vír, pole, guľa, zem, svet… V jed­nom kole sú všetky a jed­na z nich smeru­je s uzlíkom von. Tá, čo pred­stavuje celok i smrť. Celok je všetko a zároveň je mimo. Nechápem? Nechápeš? Nevadí. Máme celú večnosť.

Pre­berám guľôčky, pre­berám svety medzi prsta­mi. Pra­jem si, mod­lím sa, od­riekavam:

Zem Lás­ka Boh
Boh Radosť Zem
Brá­nou Smr­ti preži­jem
Zem Radosť Boh
Boh Lás­ka Zem
Za všetko Vám ďaku­jem

Ideme domov! Zahrali sme sa a je čas vrátiť sa. Svet sa rúti! Už je čas. Pred­stavy sa napĺňa­jú! Máš ešte nejaké? Ešte nejaké ťa tu väzia? Ešte niečo chceš? Pútaš sám seba. Veď. Slo­vo ťa vedie. Slov celok! Sláv! Pre­tože celok je tvoj domov. Je všetko. Je tu všade a zároveň inde. Za brá­nou smr­ti, z⁠ kola von!

Telo nemusí zom­rieť, aby si sa oslo­bod­il. Smrť tela ne­musí zna­me­nať, že sa oslo­bodíš.

Tvoríme… Slovom. Čo si voláš? Idem domov. Volám celok. Dvo­j­jed­iný, Zem a Boh? Tro­j­jed­iný? Je to jed­no. Je to jednoduché. Celok je len jeden.

V odd­aní sa skláňam k Matke Zemi,
nech sme všet­ci uvoľ­není.

Aha, čo som si stvo­ril. Pri­jí­mam to. Pre­berám zod­povednosť… Upratať myseľ. Pustiť pred­stavy. Odpustiť. Zmier­iť sa. Sme­lo uvi­dieť. Už stači­lo. Zahral som sa. Zmieru­jem sa s⁠ tým, čo je – so všetkým. Vše­homi­er.

Zem je radosť. Boh je lás­ka. Mám odvahu milo­vať? Nech vidím, keď sa poz­erám! Brá­nou smr­ti – preži­jeme. Nech si pamätám, čo zaží­vam!

Posled­ná korál­ka. Odd­al som sa. Vedie ma to. Ve­diem. Viem. Za všetko – ja – ďaku­jem.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *