Záruky tvorivého zdieľania (CC)

Písomný obsah webu je pod zárukami Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License – je tvorivo a neobchodne zdieľateľný.

Znamená to, že môžeš:

  • zdieľať – môžeš kopírovať, vydávať a šíriť články z tohto blogu,
  • upravovať – môžeš tvoriť diela odvodené z článkov krkavcovho blogu.

Za podmienok, že:

  • uznáš pôvodného pisateľa – náležite označíš, že obsah pochádza od Krkavca s odkazom na tento blog,
  • obsah použiješ neobchodne – nepoužiješ tento obsah za účelom obchodného či peňažného zisku,
  • zachováš tieto záruky – ak tento obsah upravíš či vytvoríš odvodené dielo, tak môžeš výsledné dielo šíriť len s týmito istými alebo podobnými zárukami.

Samozrejme platí, že:

Viac o zárukách Creative Commons – Tvorivého zdieľania (v angličtine):

CreativeCommons.org