Prečo naZemi?

Až vtedy, keď niekde si, môžeš spraviť krok niekam. Len do­týkaj­úc sa nohou zeme, môžeš vykročiť smerom, kto­rým si zau­mieniš. Jednoduché?

To, čo si myslíš, to je predstava. Je to vec ducha. Duch nás vedie, vedie náš krok istým smerom, do budúc­nosti. Duch, myseľ, myšlienka, predstava, viera, slovo – to sú ná­stroje tvorenia budúcnosti – čin nasleduje myšlienku.

Prajeme si úspešnú, radostnú budúcnosť, nie? Prečo sa nám to často nedarí? Prečo nie sme úspešný v tvorení šťastnej budúcnosti? Niečo nám chýba.

Až keď niekde si, môžeš sa niekam pohnúť, až keď si nohou na zemi, môžeš kráčať! Je to Zem, čo chýba? Jej prijatie? Zem je základ, je to pravda, skutočnosť, prítom­nosť – a zároveň hĺbka, šírka. Zem je celá minulosť, na ktorej spočívaš, ktorej výsledkom si. Až Duch, ktorý je na Zemi môže úspešne tvoriť. Až ako uzemnení môžeme vedome tvoriť to, čo si skutoč­ne prajeme. Prinesme slová bližšie k Zemi! Vykročm­e!

Na prvý pohľad sa tieto články môžu javiť zvláštne, divne. Slová nie vždy používam tak, ako sme zvyknutí. Zem je totiž iná, ako si myslíme.

 

ceruleansam.com