Štyri zemské požiadavky

Štyri zemské požiadavky

Vážení priatelia!
Vážne veci sa dejú. Slovensko sa prebúdza – prebudili ho výstrely na novinára – na novinára, ktorý odkrýval mafiu v poľnohospodárstve. V tejto súvislosti si dovolím dať do pozornosti štyri zemské požiadavky, prednesené 11. 4. 2017, ktorých cieľom je zabrániť mafiánskemu feudalizmu a dopomôcť k potravinovej sebestačnosti Slovenska:
4 zemské požiadavky

 1. „Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národným bohatstvom.“
 1. „Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie  geneticky modifikovaných plodín.“
 1. „Vlastníctvo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo pre spoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovej bezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.“
 1. „Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je potrebné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.“

Dodatok: „Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne normy, ktoré bránia slovenským občanom  pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie, určitý vek a inými obmedzeniami, ktoré znevýhodňujú tradičných gazdov a ďalších prírodných pôdohospodárov.“
Podrobnosti nájdete v tomto článku:
Mafiánsky feudalizmus? Sťažený prístup Slovákov k pôde. Zem preberajú veľkopodnikatelia a špekulanti
Prosím, pozastavte sa, priatelia!
Slovensko je v prvom rade zem. Základom je zem – bez nej by sme boli len stratenými duchmi vydanými napospas cudzím pánom, mafiánom, otrokárom. Slovenská zem nás robí slobodnými ľuďmi! Len so zemou pod nohami môžeme hovoriť o demokracii. Ľudia bez zeme sú odkázaní na potravinovú pomoc – bez potravinovej sebestačnosti nie sme samosprávni. Bez schopnosti samosprávy nie sme rovnocennými členmi Európskeho spoločenstva! Demokracia je totiž spoločenstvom tých, ktorí stoja zvrchovane, vyrovnane a pevne na Zemi. Pokiaľ si pôdu zapredáš, pokiaľ sa prikláňaš, kam vietor fúka a odkiaľ ti chleba či peniaz dajú – nie si rovný.
Nože – zastaňme si svoju Zem. Začnime malými a primeranými krokmi: Podporme tých, ktorí už na slovenskej zemi hospodária alebo hospodáriť túžia – tých, ktorí sú schopní pre nás zabezpečovať poctivé potraviny. Pretože len maslo z mlieka od zdravej kravy – takej, ktorá sa pasie sa na zelenej lúke a pod Slnkom – je skutočne zdravé! My dospelí ľudia už nejako prežijeme – plnohodnotné potraviny sú však nevyhnutné pre zdravý vývin našich detí.
Buďme zdraví!
Tak nám prajem,
pozdravujem,
Svorad

2 thoughts on “Štyri zemské požiadavky

 1. mizu Uwe

  Je to paráda, toto štvoro zemských požiadavkov!
  Monsanto zutekal vlani a spriahol sa fúziou z mamuťou firmou Bayer (ktorá vyrábala mimochodom aj cyklón B in ww2). Na polia striekajú veci, ktoré boli napríklad striekané vo vietnamskej vojne na ľudí a na lesy iba trošku v pozmenenom zložení ( je to hnus). Dodnes sa príroda tam z toho nespamätala poriadne. Ale horšie je to, že smrteľné pesticídy prenikli do tiel ľudí a tí sa tam rodia stále z vrodenými vadami a poruchami. U nás je situácia nemenej vážna. Len sa o tom nehovorí. Používanie glyfosátu bolo v decembri tuším úniou predĺžené na ďalších 5 rokov (požadovali 10!) , a to malo byť už v tom decembri zrušené (bolo to iba zbožné prianie) a nahradené nejakým menej škodlivým komplementárnym pesticídom. Nestalo sa tak. Je to stále ich zbraň numero uno.. Je to smutné. Treba ostro vystúpiť na záchranu VODY A Pôdy v našej krajine. LEbo všetko sa tu robí potichu a nenápadne..Poľnohospodárom sa nechce draho sa starať o polia a tak tam striekajú to svinstvo.. Podobne aj ČR.!!!
  Ak zachránime pôdu a vodné zdroje, zachránime tak aj faunu a flóru, ktorá tu pomaly kape… Treba osvetu na vysokých miestach, inak to nevidím…Cez celebrity a vybrané osobnosti.. mejnstrím nám nepomôže, ten je a vždy bol proti nášmu hlasu!!

 2. Sám si tvoríš svoj príbeh. Je na čase ho plne prijať – vtedy sa možnosti otvoria – počnúc od teba samého. Nie „treba treba“ – ale „ja žijem a dýcham“ – prúdim v napojení so Zemou a som spolutvorcom našej budúcnosti. Vtedy mám silu, vtedy mám zdravú moc. 🙂

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *