Domáci liečivý kefír

Domáci liečivý kefír

0
Kefír je živá bytosť, nie je to ani zviera ani rastlina ani huba a ani baktéria. Je to bytosť, ktorá sa skladá s rôznych druhov baktérií, kvasiniek a húb, ktoré žijú v jedinečnom úzko previazanom samousporiadaní. Tento ich vzťah je podobný živočíšnej bunke, ktorá je viac ako súbor spolupracujúcich archeónov a baktérií, z ktorých kedysi dávno vznikla… Podobne aj človek je nekonečne viac ako súbor jeho buniek a orgánov – a spolupracujúce spoločenstvo rôznorodých ľudí dokáže viac ako súbor jednotlivcov – a konečne: celá Zem je viac ako len súbor jej bytostí. Aj kefír je niečo viac. Je to priateľ, ktorý s tebou doma žije, staráš sa o neho ako o domáce zvieratko a on ti za odmenu pretvorí mlieko na zázračne liečivý nápoj.

Kyslomliečna múdrosť

Kefír má výborne zvládnuté to, s čím my ľudia v súčasnosti zápasíme: je to schopnosť za meniacich sa podmienok udržiavať seba a svoje súčasti v premenlivej rovnováhe. Kefír je bytosť v tanci látkovej premeny – je to tanec množstva menších živých súčastí, ktoré sa vzájomne usmerňujú a pomáhajú si žiť a tvoriť. Tento tanec v sebe nesie hlbokú nesmrteľnú múdrosť. Za predpokladu, že raz za pár dní dostane kefír čerstvé mlieko a teplota sa dlhodobo udrží vo viac-menej prijateľných medziach – kefír bude žiť večne.
Kefír vie to, čo nám ľuďom chýba – a rád nám to odovzdá! Ako každá bytosť na Zemi, aj on má svoju prirodzenú múdrosť. Vraví sa, že strom poznáš po ovocí, človeka poznáš po výsledku jeho činov – kefír poznáš po jedle, ktoré pre teba chystá. Čerstvo nadojené mlieko od kravy, ktorá žije na lúke šťastným životom, je dnes už zväčša len sen – avšak aj takéto zdravé mlieko obsahuje pre dospelého človeka ťažko stráviteľné cukry a bielkoviny. Kefír má tú čarovnú moc mlieko pre človeka predspracovať, predtráviť ho, premeniť ho na od podstaty iné jedlo, iný nápoj!

Tajomstvo večného života

Kefírové kyslé mlieko, kefírový tvaroh či srvátka sú pre človeka oveľa priateľskejšie ako čerstvé či trvanlivé, kvasením nespracované mlieko. Môžu ich prijímať aj ľudia, ktorých telo neznáša laktózu. Oproti bežnému kyslému mlieku či jogurtu má kefír množstvo ďalších prínosov. Niektoré z nich sú zrejmé a aj vedeckými metódami overené. Iné jeho prínosy sú na hranici čarovna a tajomstva prestupujúcej celistvosti.
Kefír ako celistvá, samosprávna sa a nesmrteľná bytosť obsahuje múdrosť miery, mieru a vnútornej rovnováhy. Obsahuje múdrosť toho, kedy prekvitať a kedy sa riadene stiahnuť tak, aby žiadna jeho časť neutrpela – tak, aby mohol v plne sile znova vykvitnúť. Je prispôsobivejší a zároveň stálejší a menej náročný ako akákoľvek iná mliečna kultúra – kefír je totiž niečo viac, ako len kultúra – je to zložitý živý celok. Jeho múdrosť pramení z úplnosti a nedovolí, aby jedna jeho súčasť vyhynula preto, že iná si chce dlhšie udržať výhodu.

Posvätný Celok

Celok je všetko, čo je. Celok je všeobsažný Všehomier, ktorý je so samým sebou v miery – pretože nejestvuje nič iné, s čím by mohol bojovať. Úplný celok posvätný priestor mieru, rovnováhy, spokojnosti a bohatstva. Celok je múdrosť toho, že všetky hranice sú pohyblivé a pominuteľné – že som tu len ja – že ja som ty a ty si ja! Celok je prianie slobody, je to uvoľnenie svojich častí v dôvere a úcte.
Každá s častí celku môže byť sama celkom – vtedy, keď je vnútorne prepojená, keď je voči vonkajšku ohraničená a cez svoj stred – cez svoje srdce, tep a dych – je napojená na prestupujúcu múdrosť jadra celku. Celistvá a vyrovnaná bytosť je sama o sebe živým svetom – živo tancuje v tvorivej súhre s inými bytosťami a ich svetmi v priestore Vesmíru.
Kefír pozná tajomstvo celistvosti, tej celistvosti, ktorú sme my ľudia na Zemi v tejto pohnutej dobe stratili. Rád ti pomôže, pretože tak pomôže celej Zemi – praje si odovzdať nám túto múdrosť. Láska ide cez žalúdok a táto múdrosť je múdrosťou lásky. Preto prijmi tento dar, prijmi ho s úctou, láskou, ako by bol božím darom. Vedz, že tým bohom je prestupujúci Celok, je ním Celistvosť celkov, kde každý stred celku je bránou ku všetkým ostatným stredom.
Vedz, že tým božstvom je pravda, je ním náš domov a základňa, naša živá a mnohorozmerná Zem, ktorej jadro žiari žeravým teplom, ktorá je celá a zároveň naša jediná! Spôsobov, názorov, filozofií, ideológií je mnoho – Zem je však len jedna, ona jediná nás je schopná prepojiť.

Zázračný liek

Prijmi kyslé kefírové mlieko, prijmi kefírový tvaroch i srvátku ako liečivý dar. Nadviaž na pradávny dobrý zvyk – obetuj niečo celku, s dôverou sa uvoľni do tanca života a za čas prijmi jeho dar! Obetuj kefíru mlieko a za pár dní sa napoj – napi sa, naplň sa, najedz sa! Plne prítomný, sústredený a vedomý – uži si ten čas – napoj sa na posvätnú živú celistvosť. Vedz, že zdravie tkvie v celistvosti, tvoja bytosť sa zahojí v hojnosti! Plne si ho vychutnaj!
Mlieko je dar od kráv, od miernych zvieracích matiek, ktoré boli našimi predkami uctievané ako darkyne života a bohatstva. Dobytok býval najväčším majetkom – v našej hornatej slovenskej zemi bolo mlieko životodárnym nápojom, bolo známkou zemskej hojnosti, plnosti a materskej lásky. Zároveň bolo mlieko hmatateľným dôkazom zmyselnej milosti oblej Zeme, tej najširšej, najväčšej a jedinej Ženy, ktorú všetci máme a v jej nekonečných podobách zdieľame.

Pokora a obeť

Dnes sme si kravy prestali vážiť, zneuctili sme ženy, pohnevali sme si sestry, matky aj babky, pošpinili a poranili sme širokú našu Zem – ženy samé stratili sebaúctu. Vyrovnávajú sa mužom a strácajú tak spojenie na vlastnú podstatu a svoju úlohu na Zemi a v spoločnosti.
To mlieko v obchodoch už nie je čisté, je poškvrnené ľudskou chamtivosťou a koristníctvom, je výsledkom utrpenia, násilia, ťažoby – a preto sa ho zriekni a preto ho obetuj. Obetuj ho tomu malému dokonalému celku v pohári. Daruj mu ho a odstúp, nič si nemysli, pusti to z hlavy a nečakaj! Za pár dní ti to príde – mlieko sa vyčistí, posvätí, zmení sa v liečivý dar!
Ak svet sa ti rozpadá na kúsky, ak sám sa tratíš v čiastkovosti a zmysel aj sila života ti dakam uniká… Vedz, že potrebuješ sceliť sa – zahojiť rany vnútornej roztržitosti – uvoľniť svoje napätia – vyliečiť sa. Vedz, že práve kefír ti pomôže. Avšak nie sám o sebe. Pomôže ti tvoja dôvera, pomôže ti vedomie, že všade okolo teba sú brány k zdraviu.
Prechodom bránou sa však musíš skloniť – pokloniť sa, pustiť svoju hlavu, svoj rozum – pokoriť sa. Je to zlatá brána smrti. Je to prah nového života, zdravšieho, celistvejšieho. Prejdi a vystri sa – ako nový, vyrovnaný, celistvý! Múdrosť totiž nie je v ľudskom rozume, tá liečivá múdrosť ľudský rozum ďaleko presahuje – vedomie je všehomierne a prepájajúce. V tvojom pohári je pravda všetkého v jednej z jej podôb! Prijmi ju. Na zdravie!

Črevná mikroflóra

Zdravé ľudské telo obsahuje kilogramy najrôznejších baktérií. Väčšina ich žije v  črevách a sú to práve tie druhy bytostí, ktoré sa nachádzajú i v kefíre. Je ich v tebe dokonca viac ako tvojich ľudských buniek – je to tým, že tieto baktérie sú veľkosťou oveľa menšie, ako ľudské bunky – ich úloha však vôbec nie je malá. Mimo toho, že zohrávajú dôležitú úlohu v trávení, sú aj súčasťou niečoho, čomu dnes vedci hovoria druhý mozog človeka – v tráviacej sústave sa totiž nachádza viac nervových prepojení ako v celej mieche.
Je všeobecne známe, že ľudský imunitný systém je veľmi úzko previazaný práve s črevnou mikroflórou. Nie len koža je totiž rozhraním človeka s vonkajším prostredím – oveľa búrlivejšia výmena látok s okolím prebieha práve cez sliznice tráviacej sústavy. To je dôvod, prečo kefír pôsobí blahodarne na celkovú obranyschopnosť človeka. Zdravý mikrobióm umožní tvojmu imunitnému systému vyladiť sa a zrovnať sa – kefír tak podporuje zdravú imunitu a pôsobí proti autoimunitným ochoreniam, zápalom, zvýšenému napätiu a tlaku, nádorovým ochoreniam a aj alergiám.
Vzťah celku a časti je vzťahom hraníc, vstupov a výstupov. Je to vzťah toho, čo ako premeniť, čo si vziať, čo nechať tak a čo odovzdať – aby náš vzťah prúdil pre obojstranný prospech. Vtedy sme šťastní, keď sme súčasťou širšieho celku, keď si prajeme a spolupracujeme, vzájomne sa dopĺňame a obohacujeme – to je symbióza! Tie baktérie a kvasinky v našich črevách sú symbiotické. Ak sa však dostanú do vzájomnej nerovnováhy – to je príčina choroby.

Múdry doplnok stravy

Kefír je mikrobioticky veľmi pestrý a zároveň celistvý. Kefírové jadro chráni živý vzor symbiózy, je to základňa, je to domov zvláštneho celku oblých tvarov. Kefír je pradávnym a stále živým dedičstvom, ktoré nám pomôže napraviť dnes pod vplyvom nevhodnej životosprávy tak často narušené obyvateľstvo našich čriev. Kefírový nápoj je výživou, nesie vitamíny, enzýmy a zdraviu prospešnú kyselinu mliečnu, ktorá pomáha telu udržiavať v črevách zdravé prostredie. Kefír pôsobí probioticky, zlepšuje naše trávenie aj imunitu.
Múdrosť v črevách je múdrosť zdravej súhry častí a celku, je to tanec bytostí, ktoré sa rozpadajú, odchádzajú, aby prišli – sú trávené, aby sa stali súčasťou inej, širšej bytosti. Je to tanec zrodu a smrti – v črevách je to tajomstvo prerodu a nového zmyslu. Kefír pozná toto tajomstvo – pretože sám je nesmrteľný a večný. Sám ti to dokáže, keď sa po dňoch útlmu na vzduchu či v chlade, znova a znova, už po stáročia, oživí! Tanec smrti a zrodu je tanec častí, ktoré sa stávajú súčasťou – a nachádzajú šťastie. Nie náhodou znejú tieto dve slová, šťastie a súčasť, podobne.
Prajem ti, aby si bol zdravý, živý, uvoľnený a vyladený – aby si bol šťastný!

Ďalšie články o kefíre:
Kefír – otázky a odpovede
Kefírová mapa Slovenska

One thought on “Domáci liečivý kefír

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *